Sedan ett flertal år tillbaka är Agilutveckling  den utvecklingsmetodik som är populärast bland mjukvaruföretagen. Det som är mindre förekommande däremot är vetskapen om hur man ska blanda den Agila utvecklingen med UX-arbetet. Då agil utveckling egentligen inte går in i några djupare detaljer om hur design ska ske i de korta sprintarna.

De allra flesta företagen säger sig syssla med någon form av agilutveckling. Några av dessa företag menar att de hittat en bra balans – och som det verkar gå bra för. Andra företag verkar påstå att de använder sig av agilutveckling, men som antingen hamnat efter med det agila eller designmetodiska arbetsättet. I värsta fall gått helt tillbaka till vattenfallsmetoden.

Att införa nya arbetsätt i organisationer som tidigare haft en helt annan process är ofta ingen barnlek. Vare sig det är implementera mer designtänk, agilutveckling eller båda delarna.

Diskussionerna kring vilket arbetsätt är mest optimalt för att designa och utveckla mjukvara är med all säkerhet inte över på långa vägar. Tillsvidare kan ni åtminstone läsa den här artikeln av Jared Spool om just kombinationen Agilt + UX och anledningarna till varför man vill kombinera de två metoderna. Jared Spool ger också lite tips om vad han anser vara nyckeln till att nå framgång med det agila arbetssättet.

Diskussionerna är som sagt inte avslutade angående Agilt + UX, vi på Interaktionsverket kommer med all sannolikhet komma tillbaka till ämnet i framtiden med fler tips och idéer!