Artikel som tar upp skillnaderna mellan Agile UX och Lean UX. Det råder lätt en viss begreppsförvirring inom nya fält och metoder.

Kort kan man säga att Agile UX försöker få ut mjukvara fort. Uppdelat i mindre bitar för att minimera stora utvecklingsjobb som senare inte ledde till något av värde.

Lean UX å andra hand försöker brygga glappet mellan idé och utveckling. Hur man vet om idén man har faktiskt passar den tänkta målgruppen.

Dessa är på intet sätt omöjliga att använda tillsammans. Det uppmuntras!

[quote]Bottom line: in everyday conversation, whether one uses the term Lean or Agile or what-not is probably not important.  What’s more important is an understanding of how Agile and Lean help make traditional UX a more whole practice.[/quote]

Blir inte ni också sugna på att använda hashtagen #how’boutmaybejustplainoldux som artikelförfattaren har i sina slides ? 😉