Skaparna av UXPin funderade över hur designprocessen egentligen ser ut i verkligheten så de genomförde ett 50-tal intervjuer med interaktionsdesigners runt om på olika företag. Slutsatsen blev att många företag delar samma problem och att designprocessen ofta tvingas ner till ett minimum på grund av begränsningar i budget och tid. Lite nedslående såklart men väldigt intressant läsning.