User experience är det som blir över

Peter Merholz från Adaptive Path presenterade för någon vecka sedan sina tankar kring hur user experience snarare handlar om strategi än om design. UX-designern blir i Peters version mer en samordnare än en utförare när det kommer till faktiskt arbete och exemplet han tar är från filmvärlden, UX-designern som regissör.

I propose that we think of UX design in a manner similar to film direction. To explain what I mean, look at this org chart from Walt Disney (I’ve zoomed in on the pertinent area).

A film director doesn’t “do” anything. All of the execution is carried out by specific craftspeople. The job of the director is to coordinate, to orchestrate these activities in order to deliver on a singular vision. The director likely came up through a specific craft (writing, acting, editing, cinematography), but through experience and vision, has come to lead across all these functions.

Poängen är bra, är man ett team bestående av väldigt specialicerat folk inom t.ex. informationsarkitektur, innehållstrategi och interaktionsdesign så kommer man behöva en samordnare. Peter passar dock på att definiera själva området UX så pass brett att det inte bara vidrör utan helt överlappar området tjänstedesign, något som också nämns i kommentarerna till artikeln.

Är det då dags att låta de här två områdena smälta samman och låta ett nytt begrepp växa fram som innefattar de båda?