Det kommer mycket kritik mot Microsoft och deras nya Metro UI. Är det inlärningskurvan och att man tvingas att tänka om som orsakar kritiken eller har Microsoft, en gedigen designprocess till trots, missat eller kanske rent av bytt målgrupp? Tongångarna just nu pekar mot att Windows 8 kommer ses som en mellan-version, precis som ME och Vista före den.