En koncept-video om nya interaktioner i framtiden. Det finns flera videos ute där skaparna har just sin version av framtiden. Många andra videos satsar på välputsade videos medan man i denna även visar på när det inte går som det ska.