En av de vanligaste klagomålen hos UX-folk är att de inte får tid och resurser att göra UX. Detta menar Kim Bieler beror till viss del på ett fel i tankesättet. Istället för en s.k extern valideringsmodell där man vackert väntar på att få tillåtelse att göra UX bör man genom en intern valideringsmodell helt enkelt börja göra UX. Till exempel genom korta, enkla ”quick-wins” kan man visa på styrkan med UX och med tiden få chans att göra mer. Att låta klienter till en början få gratis UX-arbete är ett annat sätt.

Efter många år av försök att förklara och definiera UX för klienter och andra stakeholders är det  dags att ta saken i egna händer.  För en av de bästa sätten att övertyga stakeholders  är att visa på positiva resultat av sådant arbete. Gärna från den egna organisationen.