Luleå och Umeå Universitet har tagit fram ett system för att skapa webbappar – utan hjälp av tidigare programmeringskunskap. Med tillgång till fler API:er kan detta vara stort för bland annat öppen data där användare själva kan bygga ihop det de behöver. Ett annat användningsområde skulle kunna vara vid snabb prototypning – för, med men också AV användarna.

Förutom videon finns mer om projektet här.