Redacted script font
Tidigt i designprocessen har man sällan tillgång till det slutgiltiga textmaterial som ska synas i gränssnittet, hur gärna man än skulle vilja det. Istället för att slentrianmässigt infoga Lorem Ipsum överallt så skulle man kunna använda sig av nedanstående typsnitt för att få känslan av text.

Jag är lite kluven till det här dock. Å ena sidan dras inte ögonen till texten lika automatiskt när man använder ett sånthär typsnitt vilket gör att man kan fokusera på andra detaljer i designen. Å andra sidan speglar man inte den slutgiltiga upplevelsen av gränssnittet, där texten och dess innehåll faktiskt är det viktigaste.

Jag kommer testa att använda dessa i lite wireframes framöver för att se hur det fungerar, om det hjälper eller stjälper.

Redacted.
Blokkfont.