Spännande forskningsprojekt om hur man kan använda tryckta böcker tillsammans med digitala, att magneter kan ändra upplevelsen av dessa så mycket!