I den flora av plattformar och olika digitala enheter som finns idag så är det inte lätt att veta vilken plattform som är bäst att börja med. Numera finns det dessutom en massa ramverk som gör det möjligt att blanda plattformsspecifik kod med plattformsoberoende kod. Men vad får de här valen för konsekvenser för användarupplevelsen?

Martin Fowler vänder och vrider på begreppen och presenterar många av de olika avvägningar som finns för olika varianter. Värt att notera är att han menar plattformsspecifika appar ger bäst användarupplevelse, medan plattformsoberoende ger något sämre användarupplevelse men lägst utvecklings- och förvaltningskostnad.