Veckans affärer hade för ett stycke tid sen ett par artiklar kring design och strategi och tar bland annat upp att det är fler och fler svenska företag som använder sig av design i sitt strategiska arbete.

Artiklarna lyfter till exempel designerns problemlösarkompetens och förmåga att genom visualisering förmedla olika lösningar som finns på ett problem. Ett synsätt på design som presenteras i artikeln är att:

”Bra design ska minska tillverkningskostnaden, öka attraktionen i produkten, lyfta fram innovationen och alltid ha användaren i fokus”.

Vilket jag tycker ger en bra helhetssyn på vad design kan bidra med.

Just dessa artiklar speglar främst industridesign och utvecklingen av tjänstedesign i Sverige de senaste åren. Men jag tycker att tankegångarna även går att applicera på bland annat produkt- och mjukvarudesign, och att vi som jobbar inom den sistnämnda gruppen kanske har en del att lära om hur industridesign jobbar med designstrategi och hur vi kan visa på hur designsatsningar kan leda till lönsammare produkter, och bolag.

Som Claes Frössén på Svid citeras i artikeln:

”Företag är generellt för dåliga på att utnyttja design”

Men vad kan vi som designer göra för att bättre visa på vår kunskapsbredd, kompetens och hur det kan öka lönsamheten för ett företag?!

Läs hela artikeln här: http://veryday.com/