Hur gör du för att förmedla din design idé, för att föra vidare erfarenheter från användartester och tankarna bakom att en design ser ut och fungerar som den gör?

Vilka metoder kan man använda för att föra vidare en produkts designstrategier när den förflyttas t.ex. från utveckling till förvaltning. Hur kam man på bästa sätt dokumentera användarnas intryck och behov tillsammans med designbeslut för att de ska vara levande dokument som kan återanvändas vid vidareutveckling?

Artikeln tar inte upp några svar, men lyfter väl denna problematik och hur fel det kan gå…