Alex Faaborg, tidigare designansvarig för Firefox hos Mozilla, nu designer i Googles Android-team går igenom vad man bör ta med sig från kognitionsvetenskapen när man designar gränssnitt.

Cognitive Science and Design — Google I/O 2013.