Squareweave, en konsultfirma i Australien, har ett youtubekonto där de pratar lite om hur de jobbar och hur man bör jobba med projekt, design, o.s.v.

De har en serie videos de kallar ”Make the Internet Better”. En av dessa videos: ”The user is drunk”, pratar de om hur man bör bygga sin webbapp, som om din kund vore full. Ganska roligt men samtidigt har den några bra analogier för hur en användare kanske ser på just din webbapp och vilka steg man bör ta för att användaren ska kunna använda webbappen bättre.