Karen McGrane tar upp content strategy som en av de viktigaste delarna inom IT.

En av poängerna som Karen McGrane gör är att UX inte börjar och slutar med tekniken. Ibland är inte lösningen (bara) ett nytt IT-system – ibland är det en omstrukturering av organisationens struktur och arbetsflöden som behöver ändras först. Bara efter att detta har skett kan man  börja implmentera ett IT-system som stödjer det sätt organisationen vill jobba på.

Att tekniken ska stödja behoven är som Karen McGrane säger: ”UX 101”, alltså nåt av det första man bör lära sig inom UX. Tyvärr ser det nog inte riktigt ut så hos många organisationer. Omstrukturering av ett företag är komplicerat och tidskrävande. Men att hela tiden se IT-projekt som kostat många miljoner misslyckas är ju knappast vägen till framgång heller.