Macaw version 1.5 är släppt.

Nya funktioner inkluderar bland annat bättre text-redigering, states för olika element och bättre hantering av responsiv design.