Ghost koncept UI
Har och där börjar folk ifrågasätta om t.ex. dagens bloggplattformar eller forum-diton inte kan göras bättre och modernare. Webbtekniken har kommit en bra bit sedan grunden för t.ex. WordPress lades och det börjar bli dags för en nystart. WordPress har visserligen förändrats en hel del de senaste åren men det börjar det bli väl komplext om du bara vill blogga på grund av sina CMS-ambitioner.

Ghost, Svbtle och Medium

Vi har tidigare skrivit om Ghost här på interaktionsverket, ett koncept i som försöker göra bloggandet mer modernt, avskalat och användbart. Trenden går mot att ta bort precis allt som kan ta fokus från innehållet både för läsaren och redaktören. Gänget bakom Ghost säger sig nu ha nu en prototyp redo men ber om hjälp på kickstarter för att ta den vidare till en fullfjädrad produkt.

Andra exempel på den här extremt minimalistiska riktningen för bloggplattformar är Svbtle och Medium. Svbtle är visserligen en stängd plattform där skribenter handplockas, något som gett dem en elitist-stämpel. Medium går tyvärr inte heller att testa just nu då de fortfarande befinner sig i ett beta-stadie och väljer in skribenter som får testa plattformen.

Framtiden

Det blir spännande att se om det växer fram någon ny aktör i storlek med wordpress ur det här, potentialen finns i alla fall. Sen kan man såklart ifrågasätta om ett byte av plattform egentligen löser några problem och om ett byte verkligen är värt det.