Hur saker och ting hänger ihop i UX-världen kan ofta te sig lite snårigt, definitioner går ihop och överlappar lite här och där.

Darren Northcott ger sig på en förklaring av hur informationsarkitektur och user experience förhåller sig till varandra och definierar båda områdena väldigt bra på kuppen.

Det finns en bra poäng i exemplen mot slutet där duglig användbarhet ställs mot grymma användarupplevelser även om wow-faktor aldrig är allt.