Ui-transitions.com är resultatet av ett examensarbets som utforskar hur man på bästa sätt nyttjar animerade övergångar i olika sammanhang. Flera kopplingar görs även till Disneys Twelve Basic Principles of Animation som defintitivt fångar den estetiska delen av övergångar.

Hela sidan fungerar lite som ett designmönsterbibiliotek för just övergångar. Att kunna luta sig mot något sådant kan vara bra i projekt med tidspress där det är svårt att hinna med att testa vilka övergångar som upplevs som bäst bland användarna.