Jared Spool använder en bra analogi för att driva hem poängen att om man ”designar för alla” får man medelmåttiga resultat.

When we try to design for everyone, we end up producing the design equivalent of an institutional cafeteria – producing bland results that aren’t interesting to anyone. The best way to move to great results is to decide which group were focusing on, and give up on everyone else. Then we can make something awesome for that group, which will improve the quality of our designs.

– Jared Spool

Det går inte att inkludera alla och samtidigt få en fantastisk användarupplevelse och nytta ur sin design. Jag är nog inte beredd att hålla med om att man bör glömma bort precis alla andra. Åtminstone inte om det man sysslar med är, som i Jared Spools exempel, en offentlig inrättning. I långa loppet kanske Jared Spool menar att man ska minimera offentliga inrättningar på grund av problemet med medelmåttlig design.

Vadän Jared Spool egentligen tycker om offentliga inrättningar så existerar de idag och kommer existera imorgon, så vad göra med dem för att upprätthålla god service? Vissa skulle påstå att om man inte designar för alla gör inte de offentliga inrättningarna sitt jobb. Frågan man måste ställa sig är dock: Vad för nytta har det om en relativt liten representerad grupp med icke-kritiska behov ska vägas lika tungt i designbesluten som en större representerad grupp med potentiellt livsviktiga behov? Alternativt: Nyttan med att många små grupper som ska vägas in och de viktigaste målgrupperna får inte den tid de förtjänar?

Man måste hitta de viktigaste målgrupperna och satsa extra på dessa.

I fallet med Jared Spools offentliga matsal har bristen på resurser en stor roll att spela, men jag tror att även mindset kan ha stor betydelse för hur man ser på verksamheten. En verksamhet som har som uppgift att tjäna alla kan må gott av att faktiskt se användarna i ett lite snävare perspektiv och prova nya sätt att tjäna sina användare. Vilket nödvändigtvis inte behöver betyda att man glömmer bort alla andra för den sakens skull.