Spotify har i dagarna publicerat ett dokument som beskriver hur de jobbar agilt.

Spotify har strukturerats i små funktionella enheter som ska fungera som mini-startups och vara så självstyrande som möjligt.

Utvecklingsteam grupperas i Squads, där man utövar antingen Scrum eller Kanban och man jobbar med en specifik del av exempelvis musikklienten. Varje Squad har en produktägare som bestämmer prioritet på arbetsordning, men bestämmer inget om hur själva arbetet ska gå till.

Squads ingår i större grupperingar som kallas Tribes där man jobbar med liknande saker, t. Ex hela musikklienten, backend osv.

[img src=”https://interaktionsverket.se/wp-content/uploads/2012/11/Scaling-Agile-at-Spotify.png” w=”570″ h=”359″ ]

För att lösa problemet med att en utvecklare/designer/testare kan sitta på ett problem som någon annan med samma roll redan har löst i en annan Squad eller Tribe finns också Chapters och Guilds.

I Chapters ingår folk från samma Tribe som innehar samma yrkesroll, exempelvis testare som pratar sinsemellan om gemensamma problem och lösningar. Guilds är i princip samma sak fast spritt över hela organisationen, och vem som helst som är intresserad får vara med.

Chapters har också en ledare, Chapter Lead. Denna är s.k kompetensledare och där produktägarens roll kan vara att jobba snabbt och ibland ta genvägar är det Chapter Leads roll att se till att man gör saker noggrant och på rätt sätt. Ett hälsosamt men kanske något spänt förhållande mellan de två.

För att hålla ihop allting har man också Systemägare samt Chefsarkitekt för att se till att alla delar hänger ihop och stämmer överens med visionen.

Spotify är inte klar med sin omorganisation och man har precis börjat vänja sig vid den nya strukturen, men det verkar som att Spotify har klarat expansionen bra hittills då de gått från 30 personer för 3 år sedan till dagens 250 st.

Ska bli spännande att följa Spotify och deras arbete med att vara agila. Man måste komma ihåg att jobba agilt inte bara handlar om att omorganisera en gång eller jobba på ett specifikt sätt. Det handlar om att alltid vara adaptiv och förändra sig vid behov. Det är minst lika mycket ett mindset som en metod.

 

Andra källor: TechCrunch  IDG  Crisp