Tracy Brown på UX Magazine har skrivit om hur hon använder UX- och Tjänstedesignsmetodik för att hjälpa en liten mjölkgård att sälja sina produkter.

[quote]In truth, for very small businesses, UX and service design practices would appear to be an impractical luxury. Consultants are expensive, and often don’t deliver what small enterprises need: a tangible end product in a short period of time. So I decided to test my bag of tricks on the small island of Westray in the Orkney Isles, with the aim of creating a brand, online presence, and packaging prototype to help a small dairy sell their cheese and maybe a yogurt or two. I wanted to find the steps that would work in an informal, rapid process. I narrowed it down to six.[/quote]

Inom UX-världen är liknande projekt ovanliga, men Tracy nämner också tjänstedesign i artikeln – där det är mer vanligt att liknande projekt förekommer. Som jag har nämnt i en tidigare artikel har UX och Tjänstedesign ganska mycket gemensamt. Den stora skillnaden är enligt mig hur man definierar designproblemet – vilket perspektiv och omfång man har. Detta ger då olika syn på var man anser att designen börjar och slutar.

Det finns åtminstone två intressanta poänger med artikeln. Den första poängen handlar om att UX-metoder även går att använda till något mer än bara digitala artefakter och bör ta ett vidare perspektiv än så. Mer från Tracy:

[quote]How can you design something great for someone without knowing enough about what they actually want? User Experience practitioners have learned that it’s not enough to focus on the point at which the customer hits a site and forget them once they leave. UX design is now united with service design in wanting to know what their customers had for breakfast—we want as much information as we can get.[/quote]

Den andra poängen är den att man kan få fram väldigt mycket utan att det nödvändigtvis blir väldigt stora och resurskrävande  projekt. Brist på resurser är ofta en av ursäkterna för att inte göra design. Hur har man råd att inte lägga resurser på design undrar jag. Till och med en liten mjölkgård har insett nyttan med detta.