Är det dags att slakta den heliga kon användartester? Glen Lipka verkar tycka det i alla fall. Nu är det inte så att han vill kasta ut tester helt och hållet, poängen är istället att användartester kan stjälpa snarare än hjälpa när de inte utförs på rätt sätt.

Glen delar med sig av en rad anekdoter där användartester inte har fungerat riktigt som det var tänkt.

Sacred UX Cow: Testing.